Данас је одржано школско такмичење из математике, на којем су учествовали ученици од 3. до 8. разреда. За дежурство су били задужени педагошки асистенти Катарина Момчиловић, Константин Зубац и Ђулизара Рамадановић. Комисију за прегледање тестова чине учитељи Соња Гвозденов и Горан Субић.
Кооринатор школског такмичења је педагог Љиљана Поповић Радосављев.