Од почетка 2020. године ОШ „Паја Јовановић“ учествује у пројекту „Квалитетно образовање за све“ под покриветљством Савета Европе, које за циљ има побољшање квалитета образовања ширењем демократске културе међу ученицима. У пројекат је укључено 60 пилот школа, њихови наставници, ученици, родитељи, као и школске управе.
Пројекат се спроводи у периоду од две године кроз бројне обуке наставника и подршку школама у спровођењу активности.
На нивоу наше школе формиран је тим од 9 наставника и учитеља, укључујучи и директорку школе, који је развио акциони план на основу којег је изграђена стратегија за даљи развој школе. Одржане су бројне онлајн обуке, у складу са епидемиолошком ситуацијом, док је у јуну 2021. године одржан и сусрет представника школа са менторима у Врднику, где је током три дана фокус био на изради акционог плана за предстојећу школску годину.
У окробру ове године је у нашој школи у току Дечје недеље обележен Дан демократске културе, приликом чега су одржане бројне радионице, на којима су наши ученици имали прилике да развијају компетенције за сарадњу, решавање сукоба и подстицање културолошке разноликости.
Пројекат ће наставити и у наредном периоду кроз различите активности ученика, наставника и учитеља.