Спортом до успеха и интеграције

Већ трећу годину узастопце Покрајински секретаријат за спорт АПВ подржава пројекте ОШ,, Паја Јовановић “, Вршац, у сфери афирмације школског спорта. Шк. 2019/20. у питању је био пројекат “Спортом до успеха и интеграције,,, а од прошле године у школи се, управо у години Олимпијских игара, негује дух олимпијизма,те су започете Пајине олимпијске игре, које су…

Опширније