Покрајински секретаријат за образовање,прописе,управу и националне мањине – националне заједнице финансирао је сл.пројекте :

1.Постављање новог пода у Продуженом боравку 2019/2020.

2.Набавка потребних наставних средстава за образовање одраслих – лап топ и пројектор 2019/20.

3.Набавка намештаја за учионицу за 1.разред /кабинет за историју 2019/20.

4.Санација ученичких мушких тоалета на сва 3 нивоа ,2021/2022.

5.Набавка намештаја за учионицу за 1.разред 2021/2022. / кабинет за математику.

6.Набавка потребних наставних средства – штампач и беле табле 2021/22.

7.Санација ученичких женских и наставнички тоалета на сва 3 нивоа 2022/2023.

8..Израда техничке документације за хидрантску мрежу 2022/ 2023.

9.Набавка наставних средстава за образовање одраслих – светлећи глобус,модели за биологију,звучници за 2. И 3.циклус образовања одраслих.