Покрајински секретаријат за спорт и омладину финансирао сл.пројекте:
1.,,Спортом до успеха и интеграције “,2019/2020.г.
2.,,Пајине олимпијске игре “,2020/2021.
3.,,Пајине олимпијске игре 2″2021/2022.
4.,,Пајине олимпијске игре 3″ 2022/2023.
5.Санација фискултурна сале – кречење и постављање нове расвете.