У IV-2 одржан је час транзиције- географија/ природа и друштво “Обновљиви извори енергије”.