Селфи пројекат

Ове године је наша школа постала део Селфи платформе, која обезбеђује процес самовредновања, а конкретно процену дигиталних капацитета у школи. Селфи је онлајн инструмент којим се процењује примена дигиталних технологија током наставе, а и учења. У оквиру Селфија, анкетом ће се прикупљати ставови школских руководилаца, наставника и ученика и представљати резултати у виду интерактивног извештаја…

Опширније