У нижим разредима наше школе, одржана је радионица под називом ,,Пажљиво са речима“.

Кроз радионицу о емоцијама деца су учила о емоционалном реаговању, али и о ситуацијама у којима се јављају поједине емоције. За емоционално описмењавање је важно да су деца свесна у којим ситуацијама и под којим условима они доживљавају поједине емоције, како би разумела емоционално реаговање других. Кроз ове радионице деца развијају пет основних вештина:

Познавање сопствених емоција и причање о њима
Развијање искрене способности за емпатију
Управљање сопственим емоцијама
Повезивање емоција и потреба и прихватање одговорности за сопствена осећања
Прихватање и развијање толеранције на непријатне емоције (љутња, туга, страх, разочарање, постиђеност…)

По речима деце, сви су се пријатно осећали и уживали у програму.
Водитељи радионице:
Татјана Тодоровић
Ања Миловановић
Љиљана Поповић Радосављев
Гост радионице: директорка Оана Оморан