Најстарији учесник пројекта “Друга шанса” који је решио да заврши основну школу има 59 година, док најмлађи има 15, а просечно полазници имају 28 година, незапослени су и живе у петочланој породици.
Полазници су скоро потпуно социјално искључени и већином су ромске (49,2 одсто) или српске (35,8 одсто) националности, показало је истраживање о полазницима програма “Друга шанса” Министарства просвете и науке, који ЕУ финансира са четири милиона евра. Полна структура је прилично равномерена, 48 процената полазника је мушког пола, а 52 процента жена. У првом циклусу (од 1. до 4. разреда) наставу прати 28,6 одсто одраслих, у другом (5. и 6. разред) има их 35,8 одсто, а у трећем (7. и 8. разред и стручна обука) 35,6 процената полазника.

Близу половине полазника није у браку. Просечно живи у петочланој породици у којој је само један члан завршио основну школу. Трећина породица (30,3 одсто) нема чланова који су завршили основну школу.

Међу главним разлозима за напуштање школе у ранијем добу испитаници најчешће наводе незаинтересованост, финансије, недовољну подршку породице или пресељење.

Полазници су школу напуштали најчешће након 4. или 6. разреда основне школе. Највећи је број оних који су школу напуштали у доби између 13. или 15. године.

По питању радног статуса и економског положаја, 72,4 одсто испитаних изјаснило се да нису запослени, а 67,2 процента да нема довољне месечне приходе за живот. Свега 7,8 одсто њих има приход довољан за добар живот, а 0,6 одсто за више него добар живот.

Подаци истраживања показују социјалну искљученост полазника – чак 92,6 одсто испитаних нису чланови ниједне организације из невладиног сектора или неке друге локалне организације. Међу препрекама које би их могле спречити да заврше основно образовање полазници наводе здравствене проблеме (41,8 одсто), спреченост због обавезе да зарађују (22,1 одсто), немогућност да плаћају превоз до школе или непостојање јавног превоза (22,2 одсто).

Само 7 одсто испитаних изјавило је да ништа не може да их спречи да заврше програм образовања “Друга шанса”.

Истраживање је спроведено на узорку од 500 полазника из 36 основних школа у Србији.