Актив 2. Раз. (2-1,Елиза Арман и 2-2,Биљана Станић)

Nastavni materijal od 25.05-30.05.2020

Pratiti program RTS 2

MATEMATIKА

1.Геометрија:Линије, систематизација

-Нацртати по неколико врста линија различитим бојама(праве,криве отворене,затворене,изломљене….)

-Поновити разлике и сличности између линије,праве, полуправе и дужи

-Нацртати неколико предмета из непосредне околине линијама које смо учили

2.Цртање квадрата,правоугаоника и троугла на квадратној тачкастој мрежи,он.

-Нацртати у свесци лењиром по 3 квадрата,правоугаоника и троугла

-Написати испод сваког од колико се дужи састоји

-Решити у Уџбенику задатке на 47 и 48 стр.

3.Симетричне фигуре;подударност фигуре,он

-Прочитати објашњења у Уџбенику на 50 стр.

-Препознати и разликовати подударне и симетричне фигуре

-Решити задатке у Уџбенику на 51,52 и 53 стр.

4.Мерење времена:дан месец и година,утв.

-Прочитати у Уџбенику објашњења на 61 и 62 стр.

-Решити задатке у Уџбенику на 64 и 65 стр.

-Записати у свесци појмове:дан, седмица,месец,година датум и календар

5.Мерење времена: час и минут,утвр.

-Поновити јединице мере мање и веће од једног часа

-Поновити колико часова има дан

-Решити задатке у Уџбенику на 64 и 65 стр.

6.Мерење времена,систематизација

-Решити задатке у Уџбенику на 66,67 и 68 стр.

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

1.“Деда Милоје“-Г.Стојковић (текст Читанка)

-Прочитати текст у Читанци на 132 стр.

-Писмено одговорити на задата питања

-Сетитие се неке смешне стуације у вези баке и деке

2.Основни редни бројеви,врсте речи утвр.

-Прочитати у Граматици и подсетити се о писању бројева од 65 до 69 стр.

-Прочитати у Граматици о врстама речи на 83 и 84 стр.-„научили смо“

-Решити у Радној свесци на 122,123,124 стр, „покажи шта знаш“

3.Избор песама Д.Ђорђевића -1 део (текст читанка),он

-Поновити појмове:песма,стих строфа,рима

-Прочиати у Читанци на 135 и 136 стр. песме :“Ми имамо машту“ и „Једном давно ко зна када“

-Илустровати најлепши део неке песме

4.Изор песама Д.Ђорђевића-2 део(текст читанка),он

-Прочитати у Читанци пему „Ја сам био срећно дете“ на 137 стр.

-Писмено одговорити на задата питања

-Преписати писаним ћириличним словима једну песму по избору

5.“Ка дедица не зна да прича приче“ Ђ.Родари ( текст читанка),он

-Прочитати текст у Читанци на 30 стр.

-Записати у свесци  шта је шаљива прича

-Довршити декину причу на шаљив начин у неколико реченица у свесци

6.“Бамби“ (одломак) –Ф.Салтен (текст читанка) ,он

-Прочитати текст у Читанци на 142 стр.

-Усмено препричати одломак

-Погледати Дизнијев цртани филм о Бамбију и испричати свој доживљај

 

 

СВЕТ ОКО НАС

1.Типови насеља:село и град;Занимања људи у селу и граду,утвр.

-Поновити научене лекције користећи Уџбеник од 26 до 32 стр.

-Поновити разлике и сличности између села и града

-Навести иста и различита занимања у селу играду

2.Сналажење у времену –средства за мерење времена,он

-Прочитати лекцију у Уџбенику на 56 стр. о часовнику

-Записати у свесци шта је часовник и због чега је важан

-Нацртати неке врсте часовника : стони, ручни зидни,црквени….

3.Колико је сати и минута ,он

-Прочитати лекције на 57 и 58 стр у Уџбенику

-Поновити колико казаљки има часовник и шта оне показују

-Нацртати у свесци бројчаник и казаљке где се види време почетка преподневне наставе

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.Слика и реч,он

-Уочити разлику између неврбалалног и вербалног изражавања

-Развстати где припада слика а где реч

-Илустровати део обрађеног текста тако да се учесници догађаја споразумевају „облачићима“

  1. Слика и реч,он

-II-

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

1.Певање  научених песама и играње народних  игара,систем.

-Поновити научене песме и игре користећи музички ЦД

-Илустровати најомиљенију песму или игру

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

1.Елементарне игре са реквизитима,увеж.

-Вежбати уз помоћ упустава са Јутјуба

2.“Школица и прескакање ластиша“ увеж.

-Поновити са вршњацима поменуте дечије игре

3.“Школица и прескакање ластиша“ такмичење ,увеж.

-Поновити са вршњацима поменуте дечије игре

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

1.Око астала у друштву материјала

-Повезати постојећа знања са знањима из предмета Свет око нас

-Направити по један употребни предмет од неколико различитих материјала или комбинације материјала

Верска настава:
9.недеља (25.05. – 29.05. )

Задаци ученика:

-провери своје знање кроз игру:

https://wordwall.net/sh/resource/473477

https://wordwall.net/sh/resource/476366

https://wordwall.net/sh/resource/471476

https://wordwall.net/sh/resource/472915

https://wordwall.net/sh/resource/476356

https://wordwall.net/sh/resource/110396

https://wordwall.net/sh/resource/652716