18.5.2020.-23.5.2020.

Српски језик

1.Анализа рада веж.

2:Исправка веж.

3.Љубавна песма  обр.122.стр.

4.Љубавна песма

5.Писани састав

 

Математика

1Разломци обр. 97.стр.

2.Разломци утв . рл.94 .стр.

3.Разломци уџ.98. обр.

4.Разломци рл.96.стр.

5.Разломци  уџ.99стр.

Природа и друштво

1.материјали утв.рл. 56.стр.

2.Материјали утв.57.,58.стр

Ликовна култура

1.Дораде и преобликовање започетих обилка обр.

2.Различити материјали и технике веж./субота/

Музичка култура

1.Стваралачке игре утв.

Физичко вас.

1Трчање на 40 м.  Увеж.

  1. Трчање 40 м.провера

3.Елементарне игре увеж.

Чувари природе

1.Животна средина –откриј проблем

Верска настава:
porodica-zajednica-ljubavi (2)
ПОРОДИЦА (2)
ТРЕЋИ РАЗРЕ5