ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Оана Оморан

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

 • Наташа Радосављевић

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

 • Марисела Згрђа Греоњанц

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ,КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

 • Сара Аничић

ДОМАР-МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА

 •  Слободан Орчик и Јован Ракић

ЧИСТАЧИЦЕ

 • Снежана Јованов
 • Рожика Пантин
 • Марија Живанов
 • Маја Калнак
  Силвана Старчевић
  Зорица Аничић

СЕРВИРКА
Зорица Тодоровић