ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ДИРЕКТОР

Весна Брковић

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

 • Наташа Радосављевић

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

 • Марисела Згрђа Греоњанц

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ,КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

 • Драгана Стефановић Обрадовић

ДОМАР-МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА

 • Чеда Савковић
 • Милорад Милосављевић

ЧИСТАЧИЦЕ

 • Љубица Будим
 • Снежана Јованов
 • Рожика Пантин
 • Марија Живанов
 • Маја Калнак
  Силвана Старчевић

СЕРВИРКА
Зорица Тодоровић