ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ДИРЕКТОР

Весна Брковић

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

  • Наташа Радосављевић

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

  • Марисела Згрђа Греоњанц

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ,КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

  • Сања Мартиновић

ДОМАР-МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА

  • Милорад Милосављевић

ЧИСТАЧИЦЕ

  • Љубица Будим
  • Снежана Јованов
  • Рожика Пантин
  • Марија Живанов
  • Маја Калнак

СЕРВИРКА

  • Зорица Тодоровић