Одељењске старешине у школској 2022/2023. години

1.1 Мирослава Бероња
1.2 Биљана Станић

2.1 Зоран Станисављевић
2.2. Цветко Баковић

3.1 Горан Субић
3.2. Драгиња Медић

4.1 Светлана Баковић
4.2 Мирослава Бероња

5.1 Ранко Радованчевић
5.2 Јасна Вулку

6.1 Јелица Којић
6.2 Невена Кресоје

7.1 Викторија Гајта
7.2 Татјана Јакшић

8.1 Стефаниа Васиљев
8.2 Људмила Рогаткин

Ватин – Соња Гвозденов