Одељењске старешине у школској 2023/2024. години

1.1. Светлана Баковић
1.2. Марија Милановић Субић
2.1. Мирослава Бероња
2.2. Биљана Станић
3.1. Зоран Станисављевић
3.2. Цветко Баковић
4.1. Горан Субић
4.2. Драгиња Медић
5.1. Весна Брковић
5.2. Оља Белоград
6.1. Ранко Радованчевић
6.2. Јасна Вулку
7.1. Јелица Којић
7.2. Невена Кресоје
8.1. Стефаниа Васиљев
8.2. Татјана Јакшић