Подељене су награде и дипломе за највредније у сакупљању пластичних чепова у нижим разредима II-1 и I-2. Чепови су уручени Парквад удружењу из Вршца.