Од почетка 2020. године наша школа учествује у пројекту “Квалитетно образовање за све под покровитељством Савета Европе, а које су подржали и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и Министарство за људска и мањинска права.
Циљ овог пројекта је промовисање демократске културе у оквиру основног и средњег образовања, као и подстицање вредности, знања и вештина за развој компетенција како би ученици активно учествовали у демократском друштву.
У сврху бољег и лакшег остваривања овог пројекта, на нивоу школе је оформљен тим које чине учитељи, наставници и директорка школе, док су у његову саму реализацију укључени сви запослени, који ће у наредном периоду низом наставних и ваннаставних активности нашим ђацима приближити вредности демократске културе, развијати толеранцују и поспешити сарадњу међу њима, једном речју, подстицаћемо оно најбоље у њима.
Колеге које у овом пројекту учествују су током прошле године, услед епидемиолоске ситуације, имале бројне онлине обуке, док је овог месеца организован први Пеер Леарнинг догађај, где су се одабране школе и њихови ментори сусрели и разменили драгоцена искуства.