Првачићи наши већ су школу упознали, и другаре нове, линије и облике, а ни физичко им страно није. Одмори када су, мали и велики, све су већ научили.
Представљамо вам наше нове мале ђаке, одељење првог два, учитеља Цветка Баковића.