Од понедељка, 15. новембра примењује се 1.модел васпитно-образовног рада, те се настава одвија непосредно у школи.
Нижи разреди су преподнева смена -од 8 часова, а виши разреди поподневна смена – од 13.30 часова.
Директорка школе