На седници Одељењског већа одржанoj 10.6.2022.г разредни старешина одељења осмог разреда- Јасна Вулку доставила је предлоге за избор Ученика генерације. Предложени ученици: Ања Бућинац и Огњен Леканић .
Директорка школе Весна Брковић формирала је Комисију за избор Ученика генерације Решењем бр. 01- 508/2022 од 10.6.2021.
Комисија је радила у саставу Мирослава Бероња, Невена Кресоје и Весна Брковић.
На основу бодовања и коначног резултата , чланови комисије једногласном одлуком предложили су да се Похвала ,,Ученик генерације“ додели уч. VIII2 Леканић Огњену.
Ученик је поред одличног успеха и примерног владања успешно представљао
ОШ ,,Паја Јовановић“ и освајао награде на општинским и окружним такмичењима.
Освојио је : 3. место на општинском такмичењу из математике(3. разред)
3. место на општинском такмичењу из математики (4. разред)
3. место на општинском такмичењу из физике (6. разред)
2. место на окружном такмичењу из физике (6. разред)
3.место на општинском такмичењу из географије (8.разред)
Огњен Леканић је носилац је специјалних диплома из Географије, математике и физике.
Узоран је ученик, добар друг, лепо васпитан и служи за понос наше школе.

директор
Весна Брковић