У ОШ “Паја Јовановић” одржана је тродневна обука од 31.01.-02.02.2023.год. за наставнике који учествују у реализацији програма функционалног основног образовања одраслих.
Тема обуке је била: Основне андрагошке вештине.
Полазници обуке су наставници из:
1.ОШ “Паја Јовановић”, Вршац
2.ОШ “Ђура Јакшић”, Панчево
3.ОШ “Глигорије Попов”, Руско Село
Реализатори обуке је Институт за педагогију и андрагогију филозофског факултета у Београду.