Претходног викенда (15.-17. марта 2024. године) у ОШ „Паја Јовановић“ одржан је тродневни семинар „Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност“ у оквиру Пројекта „Партнерство за праведно квалитетно образовање“. Семинар су похађали запослени из три школе: ОШ „Паја Јовановић“, ОШ „Олга Петров Радишић“ и ОШ „Вук Караџић“.
Обуке на семинару тицале су се јачању васпитне улоге школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савреном друштву.
Циљ семинара је изградња заједнице у установи у којој се негује солидарност и интеркултуралност, у којој се сва деца осећају сигурно и прихваћено и у којој се подстичу да достигну свој пуни потенцијал. С тим у вези, у оквиру семинара реализоване су и следеће радионице:
– Идентитет,
– Механизми настајања стереотипа и предрасуда,
– Ефекти предрасуда и стереотипа,
– Деконструкција стереотипа („може и без етикета“),
– Јачање вештине децентрације,
– Исте или различите стартне позиције,
– Колико смо отворени за различитост,
– Значај заједнице – изградња и савезничтво заједница,
– Подстицање критичког мишљења,
– Критичко мишљење и трансформативни дијалог,
– Искуство маргинализације и импликације у образовном процесу и
– Интеграција интеркултуралних тема у курикулум.
Водитељке семинара биле су представнице Центра за интерактивну педагогију из београда – психолошкиње Драгана Коруга и Тамара Томашевић.