Основна школа „Паја Јовановић“, Вршац
Адреса: Вршац, Школски трг 3
Контакт телефони: секретар 013-839 853,директор 013-838-008
Број телефона за контакт у школи :
065 238 44 87
Број телефона за исказивање интересовања за упис у 1. разред
065 287 46 08
Сајт: pajajovanovic.edu.rs
Е-маил : ospaja@gmail.com
Директор: Весна Брковић
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа