Уколико смо се некада питали шта је разлика између занимања и позива, најбоље може сведочити пример наших колега, које су за реализацију овогодишњега Дана демократске културе пројекта Савета Европе ,,Квалитетно образовање за све“ уложили невероватан труд, ентузијазам, креативност, али пре свега љубав према свом позиву.
У четвртак, 6.октобра, а у оквиру Дечије недеље, у нашој школи се одвијало више од 10 радионица истовремено, док су неке одржане и раније. Овај дан обележили смо под називом „Све боје мога града“ желећи да представимо деци колико лепих различитости наш град и његова околина крију. Биле су заступљене радионице о вршачким писцима и песницима различитих националности, нашем космополити Паји Јовановићу, о архитектури града и Драгиши Брашовану, предавање о Бори Костићу и мали турнир у шаху, презентација о Султани Цијук, о флори и фауни наших планина, радионица о ромској култури,Пајин мали грожђебал, Игре без граница за најмлађе, заједнички тренинг са Шалиначки Миланом , као и радионице о пријатељству ,али и о демократији. Сарадњу смо проширили и на једну заједничку креативну радионицу са Удружењем за децу и младе са инвалидитетом „Изазов“.
Све ово осмишљено је са циљем да се код ученика подстакну вредности за културолошку разноликост и бољу међусобну сарадњу. То су истовремено и вреднсоти које наша школа одувек негује.