Школа је добила новог вршиоца дужности директора школе од 28.07.2023. године. Решење за вршиоца дужности директора школе добила је од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Оана Оморан – стручни сарадник – психолог.
Оана Оморан рођена је 02.04.1988. године у Вршцу. Основну и Средњу школу завршила је у Вршцу. Основне студије (2007-2010) завршила је у Темишвару, у Руминији, при Западном Универзитету – Факултет за социологију и психологију, смер: психологија. Мастер студије Клиничке психологије и психолошког саветника завршила је на истом Универзитету (2010-2012), и исте године нострификацијом стране дипломе у Републици Србији добила звање дипломирани мастер психолог.
Радила је као стручни сарадник – психолог у ОШ „Олга Петров Радишић“ у Вршцу и у Школском центру „Никола Тесла“ у Вршцу, и као наставник у Гимназији „Борислав Петров Браца“ у Вршцу. Говори пет језика (српски језик, румунски језик, енглески језик, француски језик и шпански језик). Више од 10 година активно је учествовала у ИПА Пројектима.