Тимови у школској 2022/2023. години

Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине руководиоци Стручних већа и Стручних актива и стручни сарадници. Педагошки колегијум у школској 2022/23. години чине: психолог, педагог, руководиоци Стручног већа разредне наставе, Стручног већа друштвених наука, Стручног већа природних наука, Стручног већа уметности и вештина, Стручног актива за школско развојно планирања, Стручног актива за развој школског програма, Тима за самовредновање, Тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима за професионални развој, Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе.
Педагошки колегијум води директор.
Фокус група за Педагошки колегијум
1. Ранко Радованчевић, актив виших разреда
2. Светлана Баковић, актив нижих разреда
3. Викторија Гајта, председник тима за ИОП
4. Љиљана Поповић Радосављев, члан Тима за Школски програм и Школски развојни план
5. Весна Брковић, директор

Стучна већа за разредну наставу
Председник – Светлана Баковић

Први разред
1. Мирослава Бероња, председник
2. Биљана Станић
3. Соња Гвозденов
4. Моника Радичевић
5. Драгана Стојков

Други разред
1. Зоран Станисављевић, председник
2. Цветко Баковић
3. Моника Радичевић
4. Драгана Стојков

Трећи разред
1. Драгиња Медић, председник
2. Горан Субић
3. Моника Радичевић
4. Драгана Стојков
5. Соња Гвозденов

Четврти разред
1. Катарина Момчиловић, председник
2. Светлана Баковић
3. Моника Радичевић
4. Драгана Стојков

Стручна већа за више разредеде
Председник – Ранко Радованчевић

Стручно веће за област језика

• Стручно веће за српски језик
1. Невена Кресоје, председник
2. Викторија Гајта
3. Данило Мајсторовић

• Стручно веће за стране језике
1. Јасна Вулку, председник
2. Моника Радичевић
3. Јелица Којић
4. Рената Дежан

Стручно веће друштвених наука
1. Часлав Васић председник
1. Татјана Јакшић,
2. Александар Божић

Стручно веће природних наука
1. Стефаниа Васиљев, председник
2. Татјана Тодоровић
3. Драгана Леонтијевић
4. Анишоара Лаза Гарић
5. Музафер Бабачић
6. Ранко Радованчевић
7. Игор Лукач
8. Анишоара Лаза Гарић
9. наставник из ООО физике

Стручно веће за уметност
1.Оља Белоград, председник
2. Славица Ранковић

Стручно веће за физичко васпитање
1. Људмила Рогаткин, председник
2. Боро Кнежевић

Тим за школски развојни план
1. Весна Брковић
2. Љиљана Поповић Радосављев
3. Јелица Којић
4. Мирослава Бероња
5. Светлана Баковић
6. Часлав Васић

Тим за вредновање и самовредновање
1. Весна Брковић
2. Љиљана Поповић Радосављев
3. Биљана Станић
4. Невена Кресоје
5. Стефаниа Васиљев
6. Миња Беланов Савета родитеља
7. Марија Бисерчић, представник ШО
8. Представник ученичког парламента- Тара Марковић

Тим за План рада школе
1. Јелица Којић, председник
2. Цветко Баковић
3. Драгиња Медић
4. Мирослава Бероња
5. Романца Паску
6. Драгана Стојков
7. Моника Радичевић
8. Горан Субић
9. Весна Брковић
10. Љиљана Поповић Радосављев

Тим за ИОП
1. Викторија Гајта, председник
2. Љиљана Поповић Радосављев
1. Катарина Момчиловић
2. Јасна Вулку
3. Константин Зубац, сарадник у настави из редова локалне самоуправе
4. Денисиа Бундра, сарадник у настави из редова локалне самоуправе
5. Ђулизара Рамадановић, педагошки асистент
6. Представник родитеља чије дете похађа по ИОП-у Миња Беланов
7. Предметни наставници који предају деци по ИОП-у

Тим за развој међупредметне компетенције и предузетништво
1. Светлана Баковић
2. Татјана Тодоровић
3. Стефаниа Васиљев
4. Анишоара Лаза Гарић

Тим за ажурирање школског сајта
1. Романца Паску

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
1. Горан Субић
2. Боро Кнежевић
3. Весна Брковић
4. Наташа Радосављевић
5. Љиљана Поповић Радосављев
6. Радник обезбеђења
7. Данијела Туркан члан Савета родитеља

Тим за Ученички парламент
1. Анишоара Лаза Гарић
2. Стефаниа Васиљев
3. Људмила Рогаткин

Тим за стручно усавршавање запослених
1. Анишоара Лаза Гарић
2. Соња Гвозденов
3. Зоран Станисављевић
4. Александар Божић

Тим за професионални развој ученика
1. Љиљана Поповић Радосављев
2. Стефаниа Васиљев
3. Људмила Рогаткин

Тим за обезеђење квалитета рада школе
1. Љиљана Поповић Радосављев
2. Весна Брковић
3. Југослав Павловић
4. Зоран Станисављевић
5. Јасна Вулку

Тим ,,Барти у част“
1. Часлав Васић
2. Цветко Баковић
3. Стефаниа Васиљев
4. Славица Ранковић
5. Игор Лукач

Тим за пројекат ,,Баш је леп школе свет“
1. Моника Радичевић
2. Катарина Момчиловић
3.Светлана Баковић
4. Елиза Арман

Тим за квалитетно образовање Савет Европе
1. Моника Радичевић, координатор
2. Весна Брковић
3. Драгиња Медић
4. Светлана Баковић
5. Јелица Којић
6. Анишоара Лаза Гарић
7. Викторија Гајта
8. Константин Зубац

Тим за образовање одраслих
1. Југослав Павловић, председник
2. Запослени у образовању одраслих

Тим за превенцију осипања ученика
– Арман Елиза
– Субић Горан
– Баковић Цветко
– Гвозденов Соња
– Педагошк асистент
– Љиљана Поповић Радосављев
– Павловић Југослав
– Сарадници у настави из редова локалне самоуправе

 

Координатор за обележавање Дечије недеље
Светлана Баковић

Координатор за обележавање школске славе Св. Саве
Актив наставника српског језика

Координатор за обележавање Дана Рома
Татјана Тодоровић

Координатор за обележавање Дана планете Земље
Ранко Радованчевић

Координатор за обележавање Дана школе
Катарина Момчиловић

Координатор за обележавање Дана примирја у 1. светском рату
Часлав Васић

Координатор за обележавање Међународног дана језика 21.2.
Романца Паску

Координатор Дана сећања на Доситеја Обрадовића 10. април
Романца Паску

Координатор за обележавање Дана ружичастих мајица
Љиљана Поповић Радосављев

Обележавање хришћанских празника Божића и Ускрса
Вероучитељи