16.11.2018. године и у нашој школи обележен је Дан толеранције . У организацији Ученичког парламента и педагошког асистента организоване су радионице на тему међусобног поштовања и прихватања разлика међу људима.Као продукти рада у холу школе нашли су се и занимљиви плакати. Као вид дружења и  међусобног уважавања  Ученички парламент је организовао и пројекцију филма за  заинтересоване ученике виших разреда. Истим поводом представници наше школе посетили су подручно одељење у Ватину.