Ове године је наша школа постала део Селфи платформе, која обезбеђује процес самовредновања, а конкретно процену дигиталних капацитета у школи. Селфи је онлајн инструмент којим се процењује примена дигиталних технологија током наставе, а и учења. У оквиру Селфија, анкетом ће се прикупљати ставови школских руководилаца, наставника и ученика и представљати резултати у виду интерактивног извештаја који приказује снаге и слабости. Поред процене, циљ Селфија је и да унапреди равојно планирање дигиталних технологије, њихове примене и коришћења у школи.

 

Упитник је у потпуности анониман и у оквиру Селфија примњује се пропис о заштити података и приватности. За попуњавање упитника биће потребно око 30 минута, али се оно мора завршити у року од 2 сата од када је започето. Након прослеђивања одговора, можете преузети сертификат о учешћу. Школа ће  такође добити дигитални беџ као признање за учешће у Селфију.

 

Линк за наставнике: : https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=YtVgxiV&lang=sr

 

Линк за ученике: https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=BJWggj4&lang=sr