Циљ ове радионице је да ученици схвате да се кроз пружање и прихватање извињења могу избећи сукоби и прекиди у комуникацији. Треба да им помогне да се убудуће лакше извине, тако што ће схватити да извињење није знак слабости, већ израз добре воље и спремности да се прихвати одговорност за сопствено понашање.

Задсци ове радионице: -препознавање различитих начина извињавања и повезаности између телесне експресије и вербалног исказа;

-освешћивање процеса који се јављају приликом извињавања и прихватања извињења;

-размена искустава и ставова о извињавању и да се уочи сложеност процеса извињавања.

Ученици су на данашњој радионици увидели колико је тешко извинити се, јер то подразумева прихватање наше одговорности и признавање сопствене кривице, што није увек лако. Али, извињење је и гест добронамерности према другој особи, показивање да водимо рачуна о њој и о њеним осећањима. Зато чак и када је реч о неспоразуму а не о лошој намери, потребно је извинити се и разјаснити ситуацију. Од тога како се неко извини зависи и како ће други наше извињење схватити и прихватити. Туђе извињење не треба схватити као знак властите победе нити своје извињење као пораз, већ као шансу за изграђивање узајамног поверења и уважавања.

Водитељи:
Татјана Тодоровић
Ања Миловановић
Ђулизара Рамадановић Гост радионице : директор школе Оана Оморан