Покрајински секретаријат за спорт и омладину АПВ подржава пројекте ОШ,, Паја Јовановић “, Вршац, у сфери афирмације школског спорта. Школске 2019/20. године у питању је био пилот пројекат ,,Спортом до успеха и интеграције“, школске 2020/21.године године у години Олимпијских игара започете су ,,Пајине олимпијске игре“. Традиционално и у шк.2022/23.години овим пројектом врата школе се отварају спортским клубовима града, а ученици и ученице су у могућности осим да се упознају са техникама и вештинама разних спортова и да се прикључе тренирању истих. Ослонац и сарадњу у реализацији , Пајиних олимпијских игара 2” пружа Спортски савез града Вршца.