Predavanje o NTC sistemu učenja

Predavanje o NTC sistemu učenja je održano 04.11.2017 u šolskoj sali. Učenici i nastavnici su slušali predavanje koje je pripremio Uroš Petrović, stručni saradnik organizacije. Primenom programa «Mensa – NTC sistem učenja» podiže se nivo intelektualnih sposobnosti sve dece koja učestvuju u programu; Sprečava se poremećaj koncentracije i pažnje, kasnije u školskom periodu (disleksija); Razvija se koordinacija…

Опширније