Леканић Огњен – ученик генерације

  На седници Одељењског већа одржанoj 10.6.2022.г разредни старешина одељења осмог разреда- Јасна Вулку доставила је предлоге за избор Ученика генерације. Предложени ученици: Ања Бућинац и Огњен Леканић . Директорка школе Весна Брковић формирала је Комисију за избор Ученика генерације Решењем бр. 01- 508/2022 од 10.6.2021. Комисија је радила у саставу Мирослава Бероња, Невена Кресоје…

Опширније