У оквиру пројекта “Партнерство за праведно квалитетно образовање” наша школа је учествовала у пилотирању нове АС апликације за самовредновање рада школе. Обука за координатора апликације је спроведена у јануару ове године, док је само самовредновање обављено од стране запослених током фебруара месеца. Након успешног одрађеног самовредновања, организован је скуп који је одржан 20.03.2024. у Београду. На скупу је нашу школу представљала координаторка ове апликације, наша психолошкиња Ања Миловановић. Скупу су присуствовали представници из ЦИПа, Дечије фондације Песталоци и Министарство просвете који реализују и подржавају овај пројекат. Представницима је представљен сам рад апликације као и њена вредност. 12 школа је уцествовало у пилотирању овог начина самовредновања и кроз панел дискусију координатори су представљали своје школе и искуство запослених са новом апликацијом.