Пробни завршни испит, према упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, реализован је 22. и 23. марта 2024. године. Пробни завршни испит полагали су ученици осмог разреда и полазници трећег циклуса Функционалног образовања одраслих.
У петак, 22, марта 2024. године у 12,00 часова ученици осмог разреда полагали су тест из математике, док су полазници трећег циклуса Функционалног образовања одраслих полагали јединствени тест који садржи питање и задатке из предмета српски језик, математика и из природних и друштвених наука који обухватају садржај из предмета биологије, географије, историје, физике и хемије.
У суботу, 23. марта 2024. године, ученици осмог разреда полагали су , у 09,00 часова тест из матерњег односно српског језика, и у 11,30 часова изабрани предмет – тест из једног од обавезних предмета из природних и друштваних наука, а по опредељењу ученика. Процедуру и регуларност спровођења пробног завршног испита је у суботу надгледао и пратио педагошки саветник – спољни сарадник при Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Зоран Киш.