Пројекат ,,Партнерство за праведно квалитетно образовање“

,,Подршка ученицима/ученицама у учењу“

Дана 18.03.2024. године преко платформе Zoom одржан је први онлајн састанак ПАКО туторске подршке деци. Састанак су водиле Александра Калезић Вигњевић и Криситина Дрини, педагошкиње, испред Центра за интерактивну педагогију (ЦИП). Састанку су присуствовали и представници других школа.
Циљ овог састанка био је упознавање, разговор о активностима које следе, припреми за пружање туторске подршке, као и договор о следећим зум сусретима.
Током састанка разговарало се о улози тутора у овом пројекту, односно како да се на најбољи начин сагледају потребе деце у овом пројекту, као и која врста подршке је потребна ученицима. Задаци тутора током пројекта су следећи: добро познавање ученика, стпљивост и флексибилност у раду, мотивисање деце, добра комуникација са учитељима и наставницима ученика, развијање пријатељских односа у процесу учења, похвала сваког напретка,… Не смеју се правити нереална очекивања од ученика, не сме се правити разлика међу децом, не требају оцене бити приоритет него стицање знања,…