Квалитетно образовање за све

Од почетка 2020. године наша школа учествује у пројекту “Квалитетно образовање за све“ под покровитељством Савета Европе, а које су подржали и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и Министарство за људска и мањинска права. Циљ овог пројекта је промовисање демократске културе у оквиру основног и средњег образовања, као и подстицање вредности, знања и…

Опширније